Hulp nodig met de Plan4Flex App?

Hulp nodig met de Plan4Flex App?

Lukt het niet om in te loggen op de Plan4Flex App of heb je de inlogcode niet ontvangen? Neem dan contact op met je uitzender of werkgever. Zij geven je de code en kunnen je helpen met inloggen of bij andere problemen. Wij kunnen je hier bij Plan4Flex Support niet helpen met problemen met de mobiele app.

Neem contact op met het uitzendbureau of klik op het logo van jouw werkgever hieronder.

Need help with the Plan4Flex App?

Are you unable to log in to the Plan4Flex App or did you not receive the login code? Please contact your employment agency or employer. They will give you the code and can help you log in or solve other problems. At Plan4Flex, we cannot help you with these kind of errors in the mobile app.

Contact your employment agency or click your employer’s logo below.

Potrzebujesz pomocy z aplikacją Plan4Flex?

Nie możesz zalogować się w aplikacji Plan4Flex lub też nie otrzymałeś(-łaś) kodu logowania? Skontaktuj się ze swoją agencją pracy lub pracodawcą. Uzyskasz od nich kod oraz pomoc w razie problemów z logowaniem lub innych trudności. Plan4Flex Support nie może udzielić Ci wsparcia w przypadku problemów z aplikacją mobilną.

Skontaktuj się ze swoją agencją pracy tymczasowej lub kliknij poniżej logo swojego pracodawcy.

Aveți nevoie de ajutor cu aplicația Plan4Flex?

Nu reușiți să vă conectați la aplicația Plan4Flex sau nu ați primit codul de conectare? Atunci contactați agentul de muncă temporară sau angajatorul dvs. Acesta vă va oferi codul și vă poate ajuta să vă conectați sau să rezolvați alte probleme. Serviciul de asistență Plan4Flex nu vă poate ajuta la probleme legate de aplicația mobilă.

Contactați agentul de muncă temporară sau faceți clic pe sigla angajatorului dvs. de mai jos.

Werkgevers/ employers